Förtroendevalda

(OBS! Kontaktuppgifter till personalen hittar du här)

Finlands svenska sång- och musikförbund styrs av förbundsstyrelsen. Det finns musikutskott och utskott för för blåsmusik, stråkmusik och vokal rytmmusik.

Finlands Svenska Körförbund, Finlands Svenska Damkörsförbund, Finlands Svenska Manssångarförbund och De ungas musikförbund i Svenskfinland är medlemsförbund i FSSMF med separata administrationer. Detsamma gäller Karlebynejdens, Nykarlebynejdens, Pedersörebygdens, Vasabygdens, Södra Österbottens, Åbolands, Ålands, Västra Nylands, Vanda, Helsingfors, Borgå och Östra Nylands sång och musikförbund

Nedan hittar du en förteckning över FSSMF:s styrelse och olika utskott.

Förbundsstyrelsen 2021


Patrik Karlsson, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi, 
040 7286447

Jenny Stenberg-Sirén, vice ordförande, stenberg.jenny(at)gmail.com
Finlands Svenska Damkörsförbund, 
Suppleant: Heli Pakkanen

Håkan Björk, hakan.bjorg(at)starbrix.com
Finlands Svenska Manssångarförbund, 
Suppleant: Tomas Toivonen

Rosi Djupsund, rosidjupsund(at)gmail.com
Åbolands Sång- och musikförbund
Suppleant: Johan Nyman

Iréne Liljegren, irene.liljegren(at)sahd.ax
Ålands Sång- och musikförbund
Suppleant: Edward Furbacken

Susanne Westerlund susanne.westerlund(at)evl.fi
Stråkmusikutskottet
Suppleant: Minna Lehtonen (Blåsmusikutskottet)

Benny Ojala, bennyojala(at)gmail.com 
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
Suppleant: Jesper Eklund

Anne Peltomäki, peltomakianne(at)gmail.com
Finlands Svenska Körförbund, 
Suppleant: Kenneth Bergroth

Ann-Kristin Wargh 
Karlebynejdens Sång- och musikförbund, anki.wargh(at)gmail.com
Suppleant: Annika Glader

Arbetsutskottet

Patrik Karlsson, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Jenny Stenberg-Sirén, Finlands Svenska Damkörsförbund
Anne Peltomäki, Finlands Svenska Körförbund
Håkan Björk, Finlands Svenska Manssångarförbund
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare, 0500 865990, henrik.lillhannus (at) fssmf.fi

Musikutskottet

Karin Pedersen, sammankallare, ordförande (FSK/blandad kör) karin.pedersen(at)welho.com
Daniel Åkermark (stråkmusik)
Martina Brunell (Dunk/barn- och ungdom)
Marika Esch (FSD)
Minna Lehtonen (blåsmusik)
Pia Kulla (rytmmusik)
Henrik Wikström (FSM)
Tobias Elfving (KnSMF)
Niels Burgmann (VNSMF) 
Henrik Lillhannus, sekreterare (FSSMF).

Blåsmusikutskottet

Minna Lehtonen, sammankallare, ordförande, minnalehtonen81(at)outlook.com
Sandra Herrmans
Benny Ojala, Närpes skolmusikkår
Peter Roos
​Oskar Sandin, Jeppo Ungdomsorkester
Tobias Udd
Henrik Lillhannus, sekreterare

Stråkmusikutskottet

Daniel Åkermark, sammankallare, Solf stråkorkester, danielakermark(at)gmail.com 
Samuli Sandberg, Arbis Camerata, 
Catarina Hildén-Fjäder, Pargas amatörorkester
Henrik Lillhannus, sekreterare

Rytmmusikutskottet (vokal rytmmusik)

Patrik Karlsson, sammankallare, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Bitte Askelund, DeXiM
Pia Kulla, ÅK-Ensemble
Camilla Wiksten-Rönnbacka, Cawiar
Henrik Lillhannus, sekreterare

Ledningsgrupp för Blåsmusikprojeket fram till december 2021

Patrik Karlsson (ordf.) patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Peter Roos
Benny Ojala
Jannicke Ingelin
(sekreterare)

Ledningsgrupp för Kör i skolan för läsåret 2021-2022

Patrik Karlsson (ordf./sekr.) patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Mia Makaroff
Martina Brunell
Anna Schultz