Blanketter

Användbara blanketter som du kan ha nytta av om du är aktiv inom förbundet: fssmf.fi/blanketter

Användbara styrdokument som du kan ha nytta av om du är aktiv inom förbundet: fssmf.fi/dokument

Reseräkning

Reseräkningsblankett 2024 (excel) (fyll i, spara och skicka per email)


Årsrapport, skicka in!

Årsrapport körer och orkestrar för året 2023

Värdesedel, ansök!

Blanketter för värdesedel

Körlägerstöd, ansök!

Ansök om kör- eller orkesterlägerstöd i folkhögskolemiljö

Projektunderstöd för lokalförbund

Ansök om projektunderstöd, per mail: kansli(at)fssmf.fi

Förbundsmärket, ansök!

Nominera någon som har gjort sig förtjänt av ett märke i din kör eller orkester  


Mall för fullmakt till förbundsdagen i april

Fullmaktsblankett för medlemmarnas delegater, utprintbar pdf
Skicka in på förhand eller hämta direkt till mötet

Styrdokument

Användbara dokument som du kan ha nytta av om du är aktiv inom förbundet. Snabbadress till denna sida: fssmf.fi/dokument

Stadgar för FSSMF:s fonder

Stadgar för Kurt-Erik Långbackas fond
Stadgar för Evert och Gabriella Ekroths minnesfond
Stadgar för Ulla och Holger Blomqvists minnesfond
Stadgar för Gunilla Josefssons minnesfond

.