Förtroendevalda

Finlands svenska sång- och musikförbunds högsta beslutande organ är förbundsdagen, som hålls i april. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen, som utser arbets- och musikutskott, utskott för för blåsmusik, stråkmusik och vokal rytmmusik, samt ledningsgrupper för projekt.

Medlemsförbund i FSSMF med separata administrationer är:
Finlands Svenska Körförbund, Finlands Svenska Damkörsförbund, Finlands svenska manssångarförbund och De Ungas Musikförbund i Svenskfinland (specialförbund) samt lokalförbunden:
Karlebynejdens, Nykarlebynejdens, Pedersörebygdens, Vasabygdens, Södra Österbottens, Åbolands, Ålands, Västra Nylands, Helsingfors, Borgå och Östra Nylands sång- och musikförbund.

Förteckning över FSSMF:s styrelse och olika utskott.
(OBS! Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här)

Förbundsstyrelsen 2024–2025


Rosi Djupsund, ordförande,
rosidjupsund(at)gmail.com, 
040 768 9980

Håkan Björk, vice ordförande,
hakan.bjork(at)starbrix.com,
Finlands svenska manssångarförbund, 
Suppleant: Olle Johansson

Stefan Djupsjöbacka
Helsingfors sång- och musikförbund
stefan(at)djupsjobacka.com,
Suppleant: Johan Nyman

Sara Kemetter
sara.kemetter(at)gmail.com,
Ålands sång- och musikförbund,
Suppleant: Iréne Liljegren

Martin Nybacka
martin.o.nybacka(at)gmail.com,
De Ungas Musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
Suppleant: Hanna Kronqvist

Anne Peltomäki
peltomakianne(at)gmail.com,
Finlands Svenska Körförbund, 
Suppleant: Maria Ljung

Leena Ray
leena.ray(at)hotmail.com,
Stråkmusikutskottet, 
Suppleant: Minna Lehtonen (Blåsmusikutskottet)

Veronica Svenskberg
veronica.svenskberg(at)gmail.com,
Finlands Svenska Damkörsförbund, 
Suppleant: Heli Pakkanen

Lena Wissander
westerback.lena(at)gmail.com,
Södra Österbottens Sång- och Musikförbund, 
Suppleant: Ann-Charlott Enlund


Arbetsutskottet 2024–2025

Rosi Djupsund, rosidjupsund(at)gmail.com
Håkan Björk, Finlands Svenska Manssångarförbund
Anne Peltomäki, Finlands Svenska Körförbund
Veronica Svenskberg, Finlands Svenska Damkörsförbund
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare


Musikutskottet 2024–2025

Karin Pedersen, ordförande (FSK) karin.pedersen(at)welho.com
Marika Esch (FSD)
Simon Djupsjöbacka (FSM m.fl)
Martin Nybacka (DUNK, barn- och ungdom)
Henrik Lillhannus, sekr.


Blåsmusikutskottet

Minna Lehtonen, sammankallare, ordförande, minnalehtonen81(at)outlook.com
Ronnie Jaakkola
Iréne Liljegren
Matias Långbacka
Gustav Nyström
Benny Ojala
Oskar Sandin
Jenny Smeds
Tobias Udd
Nanne Vaihinen
Elin Kackur (projektkoordinator)
Henrik Lillhannus (verksamhetsledare)


Stråkmusikutskottet

Daniel Åkermark, sammankallare, ordförande, Solf stråkorkester, danielakermark(at)gmail.com 
Leena Ray
Samuli Sandberg, Arbis Camerata,
Henrik Lillhannus, sekr.


Rytmmusikutskottet (vokal rytmmusik)

Pia Kulla (ordf), pia.kulla(at)parnet.fi
Bitte Askelund
Simon Djupsjöbacka
Johan Sundqvist
Henrik Lillhannus, sekr.


Förbundets representanter i ledningsgruppen för Min kör för läsåret 2023-2024

Patrik Karlsson (ordf./sekr.), patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Henrik Lillhannus


Ledningsgrupp för blåsprojektet Blåslyftet fram till hösten 2026

Minna Lehtonen (ordf), minnalehtonen81(at)outlook.com
Benny Ojala
Iréne Liljegren
Elin Kackur (sekreterare)