Kurser & datum

Snabbadress till denna sida: fssmf.fi/datum 

Tidningen Resonans

Materialdeadline, läs mer på sidan fssmf.fi/resonans

Periodiskt återkommande "kom ihåg-lista"

Årsrapport in senast 28.2
Värdesedlar sista ansökningsdatum 28.2
Dirigentstipendium ur Lillkungs fond, årligen. Sista ansökningsdag 31.1
Körlägerstöd för läger i folkhögskolemiljö, kontinuerlig ansökningstid 
Projektunderstöd lokalförbund, ansökningstider: 28.2 och 30.9
Förbundspriser, sista nomineringsdag 1.3
Evert Ekrothpriset för årets ensemble, sista nomineringsdag 1.3.2025
Långbackas dirigentpris, sista nomineringsdag 1.3.2026

Förbundsdagen ordnas i april månad. 
Musikgala med prisutdelningar ordnas i samband med förbundsdagen i april.


Världsröstdagen 16.4 worldvoiceday.org

FSSMF förbundsevenemang

Förbundsdagen 2024 i Mariehamn 20 april
- Möten
- Prova på ny repertoar-övning (tillsammans med FSK & Ålands SMF)
- Musikgala
- Prisutdelning
- Flera Röster uppträder

 

Lokalförbundsträff i Helsingfors/via Zoom 28.8.2024


Sång- och musikfesten 2026 i Helsingfors 11–14 juni 2026


 

Kurser


Arrangeringskurs med Matias Långbacka

Del 1 15.3.2024: Harmonisering: ackordanalys,
funktionsanalys och steganalys.

Del 2 12.4.2024: Att läsa partitur, analysera musik
och förstå musikaliska skikt och funktioner i instrumentationer.

Del 3 17.5.2024: En överblick över symfoniorkesterinstrumenten 
och bandsinstrumenten, deras omfång, klangliga egenskaper och
vad som är lättspelat/svårspelat.

Del 4 14.6.2024: Presentationer av arrangemangen och
kursutvärdering. (Utöver detta erbjuds enligt överenskommelse
även möjlighet att närvara på MWI:s sommarkursers
avslutningskonsert den 30.6 i Karis, övernattning 29.6–30.6
går att ordna vid behov.)

Kursen ordnas online.
Avgift: 100€
Anmälning: www.mwi.fi
Kursen arrangeras av Martin Wegelius-institutet och
Finlands svenska Sång- och Musikförbund

 

Feel the Rhythm 6 24–25.8.2024
Rytmkörworkshop under ledning av Line Groth och Ida Olsonen.
Lördag 24.8 kl. 10–18, kvällsfest 18.30
Söndag 25.8 kl. 10–15.30
Arbetets Vänner, Huvudföreningen. Annegatan 26, Helsingfors.

 


Dirigentkurser

 

KÖRLEDARFORTBILDNING 2023–2024, modul 1–5 
Ett utbildningssamarbete mellan DUNK, MWI och FSSMF.

Körledarfortbildning modul 1: Dirigeringsteknik 1
25.2 kl. 14.00–20.00 i Jakobstad, Campus Allegro
26.2 kl. 9.30–15.00 i Jakobstad, Campus Allegro
Två distansträffar med gruppen, i mars och april
6–7.5 & 20–21.5 i Jakobstad/Vasa (med övningskör)
Under ledning av Jutta Seppinen.

https://www.dunk.fi/korledarfortbildning

Körledarfortbildning modul 2: Barnkörledning
13–16.6 på Västra Nylands folkhögskola
Under ledning av Charlotte Rider (SE)

mwi.fi/kormodul
https://www.dunk.fi/korledarfortbildning

Körledarfortbildning modul 3: Rytmisk kör
Hur dirigera rytmisk musik – sångteknik – rytmik.
18–20.8: Ida Olsonen utbildare
15–17.9: Jim Daus Hjernøe (DK) utbildare
Som övningskör fungerar Musta Lammas.
Om utbildarna:
 dunk.fi/utbildare-korledarfortbildning 
Plats: Muntra Musikanters lokal, Helsingfors
Kursansvarig för modul 3: FSSMF
Anmälning:
 https://www.dunk.fi/korledarfortbildning
Läs mera

Körledarfortbildning modul 4: Orkester och kör
10-11.11.2023 i Helsingfors
Under ledning av Jutta Seppinen

https://www.dunk.fi/korledarfortbildning

Körledarfortbildning modul 5: Dirigeringsteknik 2
4.4.2024 & 10.5.2024 Distansträffar
17–19.5.2024 i Helsingfors (med övningskör)
Under ledning av Elisa Huovinen

https://www.dunk.fi/korledarfortbildning



 

BLÅSARNA

Blåslyftet, projekt
blasmusik.fi  
Minna Lehtonen, Elin Kackur (ny projektledare)


 

SPECIALFÖRBUND

DUNK - De ungas musikförbund i svenskfinland

Körledarfortbildning 2023–2024, läs mer
Anmälning via: dunk.fi/korledarfortbildning

Min Kör - barnkörklubbar
26–27.1.2024 Educa-mässan med MunKuoro.
Läs mer om MinKör

Skolmusik
24–25.4.2024 Tammerfors, läs mer

FUNK - Finlands Ungdomskör 
Skolmusik i Tammerfors
25.5.2024 Konsert i Tempelplatsens kyrka

23.11.2024 Jubileumskonsert


 

FSM – Finlands svenska manssångarförbund

Kvartettcoachning 19–20.1.2024 i Helsingfors

Sångarting 2025 i Jakobstad

manskor.fi


FSD – Finlands Svenska Damkörsförbund

Förbundsdagar 8–10.3.2024 i Mariehamn, läs mer

fsd.fi


FSK – Finlands Svenska Körförbund

Prova på ny repertoar-dagar, läs mer
3.2.2024 i Karis
10.2.2024 i Jakobstad
20.4.2024 i Mariehamn,
läs mer

Vårmöte i Mariehamn 20.4.2024 

Körernas Dag i Vasa 26.10.2024, läs mer

fsk.fi


LOKALA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND

 

Karlebynejdens SMF, knsmf.sangochmusik.fi 

Pedersörebygdens SMF, pedersorebygden.sangochmusik.fi 

Nykarlebynejdens SMF, nsmf.sangochmusik.fi 

Vasabygdens SMF, vsmf.sangochmusik.fi 

Södra Österbottens SMF, sosmf.sangochmusik.fi

Ålands SMF, smf.ax

Åbolands SMF, asmf.sangochmusik.fi

Västra Nylands SMF, vnsmf.sangochmusik.fi

Helsingfors SMF, hsmf.sangochmusik.fi

Borgånejdens SMF, bsmf.sangochmusik.fi

Östra Nylands SMF, onsomf.sangochmusik.fi
 


 

JUBILEER 2024


Finlands Ungdomskör 5 år, jubileumskonsert 23.11

NOX 5 år

Vox Seniora 5 år

GSP Klang 15 år

Out 'n loud 20 år

Sibbo Vokalensemble 20 år

Halsbandet 35 år

Grankulla kammarkör 50 år

Studentkören Pedavoces 50 år

Östersundom sångkör 65/125 år

Nordsjö sångkör 75-år

Sångargillet i Lappträsk 75 år

Florakören 80 år

Manskören Raseborg 90 år

Nykarleby Manskör 90 år

Finlands svenska sång- och musikförbund 95 år

Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 95 år

Karlebynejdens sång- och musikförbund 100 år

Box sångkör 105 år

Arbetets Vänners kör i Lovisa 110 år

Östra Nylands Sång- och Musikförbund 110 år


FESTIVALER & EVENEMANG

2024

Skolmusik 24–25.4.2024, Tammerfors, läs mer.

Norbusang 8–12.5.2024, Fredericia, Danmark, läs mer.

Vasa körfestival 9–12.5.2024, läs mer.

Estlandssvenska sång- och dansfesten i Hapsal 6.7.2024.
Arrangör: Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning, Jana Stahl, jsjstahl(at)gmail.com.
Konstnärlig ledare: Sofia Joons Gylling, sofiajoons(at)hotmail.com.
Läs mer.

Litauiska sångfesten i Vilnius 6.7.2024, avslutar festivalveckan "May the green forest grow", läs mer.

Musikfestspelen Korsholm 24.7–31.7.2024, läs mer.

Nordiskt Körledarseminarium i Helsingfors 4–6.10.2024 , läs mer.

2025

Treförbundssångfest med NSMF, KSMF, PSMF  7.6.2025

Tampereen Sävel 11–15.6.2025

Estlands sång- och musik samt dansfest: 
XVIII laulupidu ja XXI tantsupidu, Tallinn 3–6.7.2025.
Inspiration från festligheterna 2023: TV-sändning. Reportage bakom kulisserna.

FSM sångarting 3-5.10.2025, Jakobstad, läs mer.

2026

Sång- och musikfesten, Helsingfors 11–14.6.2026, (arrangörer: FSSMF, HSMF)

Nordisk Sangsymposium, 2026 på hösten, Danmark

2027

NASOM 27–30.5.2027 i Göteborg

2028

XXVIII Nationwide Latvian Song and XVIII Dance Festival i Riga 2028.
En enormt omfattande sång- och musikfest.
TV-dokumentär från 2023.

2029

FSSMF 100 år


 

Frågor? Tips?